Date
15.12.22 - 15.5.23
Time
09:00 - 14:00
Location
Orion Conference Center, Prishtinë

Grupi për Ballkan do të organizojë tryezën me temë Shëndetësia në Kosovë: Emigrimi i mjekëve dhe punëtorëve shëndetësor, ku do të prezantohet hulumtimi me të njejtën temë. Të ftuar në këtë tryezë janë zyrtarë nga Ministria e Shëndetësisë, Oda e Mjekeve, Oda e Infermiereve, Federata e Sindikatës së Shëndetësisë së Kosovës, Departamenti për Azil dhe Migracion në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Agjencia e Statistikave të Kosovës.

Previous “Të Rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike; Trajnim për Politika Publike dhe Shkathtësi” 2023