Date
23.5.23 - 26.5.23
Time
09:00 - 16:00
Location
Universiteti Amerikan në Kosovë

Programi ekzekutiv “Të rinjtë në politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike” synon të trajnojë dhe ngritë kapacitetet e të rinjve aktiv në parti politike në Kosovë në fushat sikurse sundimi i ligjit, politikat publike, qeverisja e mirë, zhvillimi ekonomik dhe politikat shoqërore, politikat e edukimit, bashkëpunimi rajonal, etj. Duke mbledhur rininë e të gjitha subjekteve politike, ky program do të shërbejë si platformë për pajisjen e këtij grupi me njohuri në fushat specifike. Pjesëmarrësit e përzgjedhur të cilët do të vijojnë trajnimin me rregull do të pajisen me certifikatë të programit.

Trajnimi do të mbahet me datë 23-26 Maj në objektin e RIT Kosova (ish Universiteti Amerikan).

 

Previous Balkan Dialogue Initiatives – E ardhmja evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor ‘Sigurimi i Paqes Pozitive