Date
26.6.23 - 30.9.22
Time
09:00 - 18:00
Location
Universiteti Amerikan në Kosovë, RIT
Previous Lansimi i platformës Dialogu-info