Date
30.11.21
Time
09:00 - 15:00
Location
Swiss Diamond Hotel, Prishtinë

Grupi për Ballkan organizon konferencën Kosova në iniciativat rajonale: sfidat dhe mundësitë, me qëllim të identifikoimit të mënyrave dhe mundësive për përmirësimin e pozitës dhe pjesëmarrjes në organizatat dhe nismat rajonale, si dhe të shtjellojë sfidat kryesore që e pengojnë këtë.

Previous Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së Kosovës